Coronavirus bij huisdieren

Home / Nieuws / Coronavirus bij huisdieren

Humaan CORONAVIRUS bij huisdieren

Er is veel te doen om het nieuwe coronavirus de laatste dagen en weken. Ons land neemt nu ook drastische maatregelen. Sommige mensen vragen zich af of er een risico is op besmetting via dieren. Dit is vooralsnog niet voorgevallen.

Tot op heden is er geen weet van respiratoire infecties bij huisdieren veroorzaakt door het Corona/COVID-19 virus.

Huisdieren worden niet geacht een voorname rol te spelen in de overdracht van het virus naar mensen of naar andere dieren

In Hong Kong testte een hond van een besmette familie zwak positief voor het nieuwe virus en bleef dit ook ondanks quarantaine. Een andere hond van dezelfde familie bleef negatief. Het dier vertoonde geen ziektesymptomen en werd waarschijnlijk besmet door nauw contact met zijn zieke eigenaar.

Ondanks dit vooralsnog enige voorval is het niet aan de orde om huisdieren routinematig te screenen op het virus. Uit voorzorg wordt contact met huisdieren van besmette personen best beperkt (net zoals elk object wat in contact is gekomen met een geïnfecteerde persoon).

De situatie en wetenschap evolueren echter snel. Mochten er op dit vlak gewijzigde inzichten komen, zullen wij niet nalaten hier tijdig over te berichten.

Aanbevolen maatregelen

  • regelmatig handen wassen
  • aangezicht niet aanraken
  • niezen of hoesten in de elleboogholte
  • vermijden van direct contact met zieke personen
  • vermijden van dichtbevolkte plaatsen of bijeenkomsten

Onze praktijk neemt de nodige voorzorgsmaatregelen maar blijft wel open en 24u/24u beschikbaar.

Voor verdere vragen neem zeker contact met ons op.

Interessante links:

https://www.landbouwleven.be/7416/article/2020-03-12/professoren-ugent-veehouderij-moet-zich-geen-zorgen-maken-om-door-covid-19?fbclid=IwAR0CJoYMI6yD7xzOTFMDYE0MG2QlHwemMVUztvK4Zv205w7P92V3_tUXapk

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#2019-nCoV-and-animals